معاون موسسه اشراق

در شهرهای بزرگ تمایل خانواده ها به خاطر رقابت های سنگین اجتماعی در تابستان به مباحث درسی ،کنکوری و تقویتی است و یا زبان انگلیسی.اگر خیلی دیدشان باز باشد بحث ورزش نیز وجود دارد. ما باید این رقابت را درنظر بگیریم.

 سیدحسین شهرستانی معاون موسسه اشراق  گفت :در مورد اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان  نهاد های مختلف فرهنگی ،اقتصادی و آموزشی با توجه به اهداف خود برای دانش آموزان برنامه دارند. قبلا بحث پرکردن اوقات فراغت مطرح بود ولی در شرایط کنونی با توجه به اینترنت و شبکه های اجتماعی مسئله این است که چگونه برسر  وقت دانش اموز رقابت کنند.


وی افزود : در شهرهای بزرگ تمایل خانواده ها به خاطر رقابت های سنگین اجتماعی به مباحث درسی و کنکوری و تقویتی است و یا زبان واگر خیلی  دیددشان باز باشد بحث ورزش نیز وجود دارد. ما باید این رقابت را درنظر بگیریم.جاذبه های ما اردوهای جهادی و تفریحی جمعی می تواند باشد. از طرفی اضلاع تربیت می توانند در کنار هم گرد مساجد گرد بیایند و  به جوانان هویت بخشی کنند.

 شهرستانی با توجه شرایط فعلی مساجد اظهار داشت :شاید بتوانیم بگوییم مساجد فعلی بیست درصد آمادگی دارد اما فعالان جبهه فرهنگی با حضور خود می توانند به پیشبرد این هدف کمک جدی بکنند. با توجه به این که بسیاری از فعالان در تابستان بسته به شرایط خود فراغت بیشتر ی نیز دارند.

 


وی ادامه داد :هرکدام از ما فارغ از فعالیت اصلی خود به عنوان مربی و مشاور و ... می توانیم در فعالیت های مسجد و بسیج وکانون های فرهنگی مساجد حضور داشته باشیم و این خود موجب افزایش حضور دانش آموزان به مسجد می شود وبه همین ترتیب بحث ماه مبارک رمضان نیز فرصتی برای تکاپوی خاص خود است .
 

 

کد خبر: 218

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: اوقات فراغت - اینترنت - بسیج - خانواده - دانش آموزان - رقابت - شبکه های اجتماعی - مسجد - معاون - nbsp -

آرشیو