افسران دغدغه‌مند جنگ نرمِ جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی مدتهاست، با لبیک به فرامین و منویات حکیمانه ولی امرشان در مسیر روشنگری، فرهنگسازی، تولید و عرضه محصولات و خدمات در تحکیم خاکریزهای جبهه خودی، عاشقانه و مجاهدانه حماسه‌هایی بزرگ را به منصه بروز و ظهور رسانیده‌اند.

افسران دغدغه مند جنگ نرمِ جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی مدتهاست، با لبیک به فرامین و منویات حکیمانه ولی امرشان در مسیر روشنگری، فرهنگسازی، تولید و عرضه محصولات و خدمات در تحکیم خاکریزهای جبهه خودی، عاشقانه و مجاهدانه حماسه هایی بزرگ را به منصه بروز و ظهور رسانیده اند.

  با توجه به گسترش و پیشرفت روزافزون تکنولوژی در عرصه های نشر مفاهیم، معارف و فرهنگ؛ که عموماً با اولویت تقویت جبهه غیر خودی و تهاجم به فرهنگ خودی ساخته و پرداخته می گردد؛ حفظ سنگر ها، ارتقاء دانش، تقویت جبهه خودی، تولیدات به روز و هدفمند، گسترش عرصه های حضور در میدان مجاهدت و روشنگری از اولویت های بنیادین نهاد ها، سازمان ها، مؤسسات، دستگاه های فرهنگی و البته فعالان و مجاهدان فرهنگی کشور در جهت حفظ ارزش ها، ارتقاء و اصلاح فعالیت های جاری و خروج از شرایط منفعلانه در برابر شبیخون های سازمان یافته فرهنگی به شمار می رود که می بایست باعث رشد کیفی و کمی در عرصه تولید و خدمات فرهنگی گردد.

بدیهی است جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی از نیروهایی تشکیل شده است که نیت و اهداف غایی مشترکی را دارا می باشند. « صیانت، پاسداری و نشر فرهنگ ناب اسلامی-ولایی با اتکا به دانش و روحیه ای مجاهدانه و انقلابی در بستری از ایمان، تدین و تشرع» نقشه راهی است که حدود و صغور فعالیت های ایشان را بعنوان قرارگاه ها، افسران و تکاوران این جبهه ترسیم می نماید.

با توجه به وسعت نامشخص و پیچیدگی های بی شمار جغرافیای می دانی در عرصه جنگ نرم، در کنار فعالیات های سازمان یافته نهاد ها، سازمان ها و ارگان های ذیربط در سطح کشور آنچه بیش ازپیش مورد اهمیت می باشد؛ فعالیت های شبکه ای-جزیره ای متعدد اما هم راستا و هم افزایی است که با ساختارهای انفرادی یا کوچک ولیکن جذاب و پرمحتوا؛ مجاهدت های تکاورانه ای را بر ضد فرهنگ مهاجم و یا فعالیت هایی در راستای تقویت جبهه خودی را برنامه ریزی، هدایت و اجرا می نمایند.

همانگونه که تاریخ منازعات و جنگ های بشری با ابعادی تقریبا مشخص کاملاً گویای نقش پشتیبانی و حمایت ها در میزان خسارات، آسیب ها، توفیقات و یا شکست هاست؛ در میدان جنگ نرم با ابعاد و توابعی گسترده و بعضاً نامشخص، نقش پشتیبانی و حمایت در جهت پیشبرد اهداف جبهه خودی، کاهش آسیب ها و خسارات اساسی تر و دارای اهمیت بیشتری می باشد.

امروزه با توجه به فراگیری ابزارهای تکنولوژیک و رسانه های همواره برخط، هر فرد و یا فعال فرهنگی امکانات گسترده ای در جهت ارائه خدمات، خلق، نشر و یا بازنشر مفاهیم و تولیدات فرهنگی دارا می باشند. همچنین برخلاف فضای عمومی تولید در سایر عرصه ها، شرکت ها و یا مؤسسات کوچک فرهنگی نیز فرصت های بیشتری برای تولید و خدمات رسانی یافته اند. از سوی دیگر افزایش سطح دانش و تخصص در جامعه، افزایش هزینه های جاری و سربار، و البته قرارگرفتن در فضای رقابتی شدید باعث گردیده است که فعالان و مؤسسات فرهنگی در کنار ارائه تولیدات و خدمات به روز تر، خلاقانه تر و متناسب تر؛ به ارتقاء و به روزرسانی ابزار، دانش، فعالیت ها و روش های خود اهتمام بیشتری بورزند که در غیر اینصورت به سرعت سهم و جایگاه خود را در این عرصه به عنوان یک سنگر از جبهه خودی از دست خواهند داد.

اینجاست که با توجه به سرمایه گذاری عظیم جبهه متخاصم و پشتیبانی همه جانبه از مزدوران داخلی و ایادی خارجی، رسانه ها، برنامه های بلندمدت، پیشروی های سنگر به سنگر، ابزارهای فرهنگی و تکنولوژی های همواره در حال پیشرفتشان می بایست توجهی بیشتر به مقوله فرهنگ با توجه به تحرکات دشمن نمود. در این راستا حمایت سازمان های ذیربط از آسیب پذیر ترین نیروهای جبهه خودی که متشکل از فعالان و مؤسسات فرهنگی فعال می باشد، اولویتی است که در صورت عدم توجه به ایشان امکان از دست رفتن آن سنگر به سرعت متصور است.

هرچند پشتیبانی ها و حمایت های دستگاه های ذیربط بدیهی می نماید؛ اما آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است، نحوه ارائه اینگونه حمایت هاست. تجربه نشان داده است حمایت های مطلقِ مالی و یا ارائه تجهیزات و ملزومات به خودی خود تضمینی برای حفظ آن سنگر نمی باشد، بلکه در موارد متعددی نقش ترمز و دلیل قعود در مقابل حرکت های مجاهدانه پیشین را بازی نموده است. از این روست که ایجاد زیرساخت های تولید و توزیع، توانمندسازی و آموزش، مشاوره های تخصصی، بهره مندسازی ایشان از تحقیقات، آمار ها و مطالعات در کنار سایر حمایت های مادی و معنوی ضروری می نماید.

در پایان جهت نیل به این هدف مشارکت و دغدغه مندی مسئولین و دستگاه های فرهنگی کشور، همچنین پیگیری و تلاش های مجاهدانه فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی از مهم ترین ضروریات می باشد که می بایست جهت احتراز از خسارات احتمالی با دغدغه ای بیشتر به آن پرداخت.  

کد خبر: 11

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: انقلاب اسلامی - بازی - جامعه - جنگ - خدمات رسانی - رسانه - رشد - سرمایه گذاری - مادی و معنوی - zwnj -

آرشیو