ناشران ممنوعه به خوبی در نمایشگاه فعالیت می‌کنند

روزنامه انگلیسی گاردین با اعزام خبرنگار خود به تهران به نقل از وی بیان کرد که فضای موجود در نمایشگاه کتاب و حضور و فعالیت ناشرانی که تاکنون حضور نداشته‌اند و وفور کتاب‌های ممنوعه نشان از تغییر سیاست‌ها در دولت دارد.

خبرنگار این روزنامه با حضور در نمایشگاه کتاب تهران به مناظری که دیده است اشاره می کند و می نویسد : جمعیت زیادی به نمایشگاه آمده اند پلیس اخلاقی نیز وجود دارداما زنان جسور با روسری های عقب کشیده که نیمی از آن را نیز پشت گوش خود انداخته اند دیده می شود .

روزنامه گاردین در ادامه نوشته است : نمایشگاه بین المللی کتاب تهران که معمولا بازدید های روزانه اش به 500 هزار نفر می رسد ‌مخلوطی از کارناوال جشن و جشنواره بحث و گفت و گو است ؛ مکانی برای جشنواره ادبیات ایران تاریخ و علوم و همچنین مکانی برای بیان آرمانهای ایران مدرن . در این مکان نشانه هایی از تغییر در همه جا دیده می شود.

همچنین در ادامه آمده است : در سال های گذشته دولت جلوی فعالیت تعدادی از ناشران را در نمایشگاه گرفته بود اما در سال جاری چنین ممنوعیتی وجود نداردو این نشان از تغییر در دولت روحانی دارد.

خبرنگار گاردین در ادامه اشاره کرده است که با این حال هنوز هم تعدادی از کتابها مشمول ممیزی شده اند اما رییس جمهور ایران وعده داده است که این سانسور را بردارد .

گاردین با این حال بیان کرده است که با وجود اینکه تعدادی از کتابها کاملا ممنوعه بوده اند اما به صورت غیر قانونی در نمایشگاه فروخته شده و بین ناشران و خریداران دست به دست می شوند .  

کد خبر: 40

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: ادبیات - ایران - دولت - رییس جمهور - زنان - نمایشگاه بین المللی کتاب - نمایشگاه کتاب - گاردین - فعالیت - ممنوعه -

آرشیو