تعریف روزنامه خاص از نقد شناسنامه ای

این روزنامه که به ارگان تبلیغاتی خانواده ای خاص اختصاص داشته و هر چند روز یکبار چهره افراد این خانواده را تبدیل به تیتر یک خود می کند، انتقاد به سران فتنه را مصداق نقد بدون شناسنامه میداند!

 واکنش رسانه ها و اشخاص سیاسی به ماجرای حضور یکی از سران فتنه در دانشگاه شهید بهشتی به شدت رسانه های اصلاح طلب را عصبانی کرده است . این رسانه ها که انتظار نداشتند حضور محمد خاتمی در دانشگاه به این اندازه با واکنش منفی رو به رو شود ، سعی کرده اند با استفاده از صحبتهای رییس جمهور عنوان کنند که نقد شناسنامه ای به معنای واکنش نشان ندادن به حضور و فعالیت سران فتنه در فضای سیاسی کشور است !

روزنامه آرمان که به روزنامه «خانواده خاص» در فضای رسانه ای کشور شهرت دارد ، امروز در دو یادداشت خود به این مسئله پرداخته است . نویسندگان یادداشت در مطالب خود نیاورده اند که نقد شناسنامه ای چیست و چگونه می توان آن را تعریف کرد بلکه تنها به این مسئله بسنده کرده اند که نمونه عینی نقد غیر شناسنامه ای واکنش نشان دادن به حضور خاتمی در دانشگاه بوده است . البته رسانه هایی که به این مسئله پرداخته بودند و افراد و چهره های سیاسی و نمایندگان مجلس که به این مسئله واکنش نشان دادند ، کاملا چهره و شناسنامه کاری شان مشخص است و هنوز معلوم نیست منظور نویسندگان این روزنامه از بیان این مسئله چه بوده است . 

کد خبر: 39

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: خانواده - رسانه - رییس جمهور - شهید بهشتی - فتنه - نمایندگان مجلس - شناسنامه - چهره - نقد - روزنامه -

آرشیو