سید حسین شهرستانی:

ما الآن شاهد هیئت هایی هستیم که هم مذهبی اند و هم انقلابی و اساسا با هیئتهای زمان قاجار متفاوت هستند و مداحان انقلابی و مذهبی نیز وجود دارند. این به معنای ابتکار می تواند باشد.

سید حسین شهرستانی معاون موسسه اشراق   درباره ابتکار در کنار کار فرهنگی اظهار داشت : کار فرهنگی باید واقعی باشد واگر واقعی باشد دارای ابتکار نیز هست . بعد از انقلاب رویکردی به وجود آمد در زمینه تغییر شکل هیئت های مذهبی که امام خمینی (ره)  تاکید کردند که هیات ها به شکل سنتی باشند. 

این فعال فرهنگی ادامه داد :ما الآن شاهد هیئت هایی هستیم که هم مذهبی اند و هم انقلابی و اساسا با هیئتهای زمان قاجار متفاوت هستند و مداحان انقلابی و مذهبی نیز وجود دارند. این به معنای ابتکار می تواند باشد.

 وی در ادامه گفت : ابتکار ترجمه بدعت می تواند باشد  و در دین بدعت به خلاف عرف جاری یک امر پسندیده نیست . 

 شهرستانی همچنین به معنای دیگری از ابتکار اشاره کرد و گفت : ابتکار را اگر به معنای طبق عادت نبودن و تکراری نبودن معنا کنیم آن گاه  موضوعیت دارد. روز آمدن کردن و تجدید حیات مسائل فرهنگی نیز بسیار مهم است . استفاده از قالب های جدید نیز لزوما به معنای ابتکار نیست .  به این معنا توسعه مسجد محور زا  نیز می توان ابتکار معنا کرد.

کد خبر: 168

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: امام خمینی - انقلاب - دین - مداحان - مسجد - معاون - nbsp - فرهنگی - ابتکار - مذهبی -

آرشیو