گزارش تصویری

پیکر مطهر شهید وحید حسین زاده، بسیجی لشکر 3 حمزه در میان حزن و اندوه مردم در ارومیه تشییع شد.

tashiii_(1) tashiii_(2) tashiii_(3) tashiii_(4) tashiii_(5) tashiii_(6) tashiii_(7) tashiii_(8) tashiii_(9) tashiii_(10) tashiii_(11) tashiii_(12) tashiii_(15) tashiii_(16)
کد خبر: 97

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: فاطر24 - فاطر - شهید وحید حسین زاده - اخبار ارومیه - فاطر 24 - اخبار استان اذر - خبر ارومیه - خبر -

آرشیو