مسابقات جهانی اختراعات

یکی از دانشجویان نمونه و نخبه دانشگاه صنعتی ارومیه، مقام دوم مسابقات بین المللی اختراعات را کسب کرد.

به گزارش سرویس دانشگاهی  ؛   ابوالفضل آزاد قلعه سرخی  یکی از دانشجویان نمونه و نخبه دانشگاه صنعتی ارومیه، مقام دوم مسابقات بین المللی اختراعات را کسب کرد.

وی در مسابقات جهانی اختراعات نخبگان جوان که در شهر ژنو سوئیس برگزار شد، توانست نظر هیئت داوران را برای کسب عنوان دومین مخترع صاحب سبک و ایده نوین به خود جلب کند و مدال نقره این دوره از مسابقات اندیشه های نوین را به دست بیاورد.

کد خبر: 9

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: نخبگان - مسابقات - کسب - مقام - اختراعات - ارومیه - دوم - ژنو - دانشجوی - جهانی -

آرشیو