داداشپور:

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: اگر اعتبارات طرح های حفظ و احیاء دریاچه ارومیه در کارگروه نجات این دریاچه تصویب و تامین شود، عملی خواهند شد.

عبدالحسین داداشپور ، در خصوص طرح های حفظ و احیای دریاچه ارومیه سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: برای حفظ و احیاء دریاچه ارومیه برنامه های مختلفی در بخش کشاورزی پیش بینی و به کار گروه ستاد احیاء دریاچه ارومیه پیشنهاد شده است که در صورت تصویب در کار گروه و تامین در تخصیص اعتبارات مورد نیاز به مورد اجرا گذاشته می شوند.

وی اصلاح الگوی کشت محصولات کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه را از مله برنامه های این سازمان یاد کرد و افزود: توسعه کشاورزی حفاظتی با اجرای عملیاتی مثل حفظ بقایای گیاهی در خاک ، افزایش حاصلخیزی ، اجرای خاک ورزی حفاظتی و افزایش کشت مستقیم، صورت می گیرد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی استفاده از ارقام زودرس و میان رس به جای ارقام دیررس به منظور کاهش طول دوره رویش گیاه و صرفه جویی در مصرف آب و تغیر آرایش در کشت در محصولات زراعی خصوصا در محصولاتی که بصورت فاروئی کشت می شوند را از جمله برنامه های مهم برای حفظ و احیای دریاچه ارومیه یاد کرد.

 

www.slotmachines.us.org
کد خبر: 74

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: آذربایجان غربی - بخش کشاورزی - جهاد کشاورزی - خاک - دریاچه ارومیه - سازمان جهاد کشاورزی استان - صرفه جویی در مصرف - کشاورزی - محصولات کشاورزی - تصویب -

آرشیو