نادر قاضی پور:

متاسفانه یکی از ایرادات بزرگ در دولت فعلی تعدد تفکرات و نظرات اقتصادی است و همین مسئله باعث شده تا نظر جامعی درباره موضوعات و چالش های اقتصادی از سوی مجموعه دولت گرفته نشود.

نادر قاضی پور نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه یکی از ایرادات بزرگ در دولت فعلی تعدد تفکرات و نظرات اقتصادی است و همین مسئله باعث شده تا نظر جامعی درباره موضوعات و چالش های اقتصادی از سوی مجموعه دولت گرفته نشود.  

قاضی پور  توضیح داد : به عنوان مثال در بدنه دولت برخی ها اعتقاد داشتند که در فاز دوم هدفمندی نباید برای ثبت نام از عموم مردم دعوت کرد، اما برخی دیگر از نزدیکان و مشاوران رئیس جمهور اعتقاد داشتند، بهترین کار برای انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی همین روشی است که اجرا شد .

اما در نهایت همان طور که پیش بینی می شد تعدد نظرات و تفکرات برای انجام این کار بزرگ با شکست مواجه شد و باعث شد مشخص شود باز هم همین رویه در دولت حاکم است . 

وی در ادامه با بیان اینکه، فقدان یک فرمانده اقتصادی باعث ناکارایی تصمیمات در اقتصاد می شود، علت تعدد تفکرات در دولت را اینچنین عنوان کرد: "وقتی در دولت اینقدر ژنرال اقتصادی وجود داشته باشد، کار کردن در آن سخت می شود؛ اصولا کسی حرف شخص دیگری را قبول نمی کند، الان آقای نهاوندیان برای خودش یک فرمانده، نوبخت هم همینطور و وزیر اقتصاد طیب نیا نیز برای خودش داعیه فرماندهی دارد.

دولت فرمانده اقتصادی ندارد/ نظرات اقتصادی در دولت زیاد استاز طرفی آقای نیلی هم که مشاور اقتصادی رئیس جمهور است و خود را تئوریسن اقتصادی دولت می داند و در هر حال دولتی که ژنرال زیاد داشته باشد به جای کار و خدمت رسانی به مردم باید دعواهای فکری – اقتصادی را با خودشان حل کنند . 

این نماینده مجلس در ادامه با یادآوری مثالی از دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی گفت: در آن دوران هم همین اتفاقات رخ داد؛ در آن دوران هم تعدد تفکرات زیاد بود؛ یک روز وزیر اقتصاد با رئیس سازمان برنامه و بودجه دعوا می کرد و یک روز هم رئیس کل بانک مرکزی با وزیر اقتصاد. 

در هرحال تفکرات اقتصادی متفاوت آسیب جدی دولت محسوب می شود و همان طور هم که پیش بینی می شد، اختلافات در نهایت منجر به خروج چند تن از اعضای اقتصادی کابینه شد . 

قاضی پور در ادامه ضمن هشدار جدی به وزیر نیرو در رابطه با خشکی دریاچه ارومیه گفت: میزان آب این دریاچه از 30 درصد به 6 درصد رسیده و این خطر زیست محیطی برای منطقه است و قول های وزیر برای رسیدن آب بیشتر به این دریاچه هنوز عملی نشده و کشاورزی در آن منطقه در حال نابودی است .

کد خبر: 57

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: خدمت رسانی به مردم - دریاچه ارومیه - دولت - رئیس جمهور - رئیس کل بانک مرکزی - ریاست جمهوری - زیست محیطی - سازمان برنامه و بودجه - فاز دوم هدفمندی - کشاورزی -

آرشیو