جهانگیرزاده:

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر تنها یک دهک از اقشار جامعه انصراف میدادند شامل چیزی حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می شد و این آمار با تعداد انصراف دهندگان از دریافت یارانه نقدی تفاوت بسیاری دارد.

به گزارش آذری نیوزبه نقل از  ندای ارومیه؛

جواد جهانگیرزاده با اشاره به آمار منتشر شده درخصوص انصراف دهندگان از دریافت یارانه های نقدی اظهار کرد: به عقیده من آمار منتشر شده بخشی از واقعیت های جامعه را نشان میدهد و لازم دولت در برنامه های اقتصادی خود به این واقعیت ها توجه ویژه ای داشته باشد.

وی افزود: قاعدتا اگر قرار بود تنها یک دهک از اقشار توانمند جامعه از لحاظ اقتصادی از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، حداقل ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در آمار انصراف دهندگان دیده میشدند که آمار منتشر شده نشان میدهد که مردم به طرح دولت رغبتی نشان ندادند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شوراب اسلامی گفت: بر اساس آمار سه دهک از مردم کشور یعنی قریب به ۳۰ درصد آن ها از ۷۰ درصد امکانات عمومی به صورت کامل برخوردار هستند و این آمار با آمار انصراف دهندگان هیچ تشابهی ندارد.

نماینده مردم اورمیه در مجلس شورای اسلامی گفت: به عقیده من دولت و رئیس جمهور نتوانست در این خصوص ارتباط مناسبی با مردم برقرار کند و مردم در خصوص انصراف از دریافت یارانه های متقاعد نشدند.

کد خبر: 3

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: جامعه - دولت - رئیس جمهور - کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی - مجلس شورای اسلامی - نماینده مردم - یارانه - انصراف - نقدی - آمار -
  • علی 0 1 پاسخ

    به نظر آقای جهانگیرزاده چرا دولت نتوانست با مردم ارتباط برقرار کند ؟

    • زهرا 0 0 پاسخ

      ایشون نظر خاصی ندارند

آرشیو