دست‌فروشی و یا گاها فال فروشی و کارهایی از این قبیل توسط زنان در پیاده روها شغلی کاذب با شروع فصل تابستان افزایش یافته است.

دست فروشی پدیده ای است که برای زنان بسیار زشت است و باید ممنوع گردد، این روزها اگر گذرتان به سطح شهر خصوصا خیابان امام افتاده باشد حتما متوجه افزایش زنان دست فروشی خواهید شد که بساط خود را در کنار پیاده روها پهن کرده اند.

روزهای نزدیک تابستان شکل پیاده روها عوض می شود. پیاده روها شلوغ تر می شوند و بساط های دست فروشی در کنار پیاده روها پهن می شوند   دست فروشی و یا گاها فال فروشی و کارهایی از این قبیل توسط زنان در پیاده روها شغلی کاذب است که با شروع فصل تابستان افزایش یافته است.

تحقیقات نشان می دهد که این زنان دلایل مشترکی برای دست فروشی دارند. ۳۳درصد آنها سرپرست خانواده شان هستند و بقیه با انگیزه همیاری خانواده، عادت و کسب درآمد و استقلال و تفنن این کار را انجام می دهند .

این دسته از زنان گاها به اجبار به دست فروشی روی آورده اند و مشکل اقتصادی و تامین نیازها مهم ترین مساله آنهاست. بعضی از آنها بنا به دلایلی مثل فوت، طلاق یا زندانی شدن همسر، سرپرست خانواده خود را از دست داده اند و باید به تنهایی مخارج زندگی را تامین کنند .

دسته ای دیگر از این زنان متاهل و بدسرپرست هستند و همسرشان به دلایلی مثل اعتیاد و از کارافتادگی نمی تواند هزینه زندگی را تامین کند. این زنان علاوه بر تامین هزینه های خود باید هزینه زندگی همسرشان را هم تامین کنند. دختران مجرد هم بخشی از زنانی را تشکیل داده اند که به دلیل سرپرستی خانواده دست فروشی می کنند و به نان آور خانه تبدیل شده اند .

  در کشور ما باید مسئولین ذیربط با دست فروشی زنان مقابله کنند و برای افراد نیازمند زمینه کسب درآمد در یک مکان مناسب را فراهم کنند چرا که افزایش آمار زنان دست فروش لاوه بر اینکه چهره شهر را زشت می کند خود می تواند آسیب های جدی و زیادی را بر پیکره خانواده و در نهایت جامعه وارد کند.

منتظر برخورد مناسب مسئولین مربوطه با این مسئله هستیم. .

کد خبر: 23

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: استقلال - اعتیاد - جامعه - خانواده - درآمد - زنان - طلاق - فوت - zwnj - فروشی -

آرشیو