مدیر کل حوزه علمیه خواهران الزهرای ارومیه؛

راضيه پورحيدر گفت:در بحث حجاب و عفاف بدحجابي بعنوان نماد ايدئولوژيكي در مقابل نظام مطرح است و شايد بتوان يك نوع بحث بدحجابي سياسي بر آن عنوان نهاد.

مدير كل حوزه علميه خواهران الزهراي اروميه در نشست شوراي عالي زنان شهرستان اروميه با ابراز تأسف نسبت به برخي رفتارهاي مغاير با فرهنگ ايراني اسلامي گفت:در حال حاضر بايد همه نهادها دست به دست هم دهند تا نسبت به رفع مشكلات و آسيبهاي شهرمان كه در حال حاضر شاهد آنها هستيم اقدام كنيم.

وي در ادامه تصريح كرد:رفع نگراني مقام معظم رهبري بايد بعنوان اولين الويت مسئولين مملكت باشد چرا كه ايشان فرهنگ را بعنوان هوا در فضاي جامعه مي دانند و همانطور كه در جامعه زندگي بدون هوا ممكن نيست خدشه دار شدن فرهنگ نيز به ضرر جامعه خواهد بود همانطور كه هواي ناسالم اثرات مخرب در اجتماع دارد هواي سالم نيز بالتبع اثرات مثبتي در اجتماع خواهد داشت.

پورحيدر با اشاره به تلاش در جهت حفظ دستاوردهاي انقلاب و حرمت خون شهدا افزود:در بحث حجاب و عفاف بدحجابي بعنوان نماد ايدئولوژيكي در مقابل نظام مطرح است و شايد بتوان يك نوع بحث بدحجابي سياسي بر آن عنوان نهاد چرا كه توسط برخي افراد بعنوان حربه يا ابزاري در مقاطع خاص به كار گرفته مي شود كه به نوعي سعي دارند ابراز نارضايتي خود را از آن طريق بيان كنند.

وي اظهار داشت:دو بحث در اينجا مطرح مي شود اولي بحث بدحجابي و دومي بحث بدحجابي سياسي است چنانچه قبلا هم شاهد بوديم هتاكي به پرچم اباعبدالحسين يا جسارت به عكس امام (ره) توسط اين تيپ افراد روي داد.

مدير كل حوزه علميه خواهران الزهراي اروميه گفت:متأسفانه تبعاتي كه بدحجابي براي جامعه در پي دارد افزايش ترويج فرهنگ غربي و بي بند و باري در جامعه ، افزايش ازهم گسيخگي خانواده ها و آمار طلاق در جامعه است .

پورحيدر افزايش آمار طلاق در جامعه را از معضلات كنوني خانواده ها دانست و افزود:بر اساس آمارارائه شده آمار طلاق در شهر اروميه زياد است و متأسفانه ورود به اينگونه مسائل بي بند و بار و ... باعث به وجود آمدن اينگونه وقايع ناخوشايند در جامعه مي شود.

وي افزود:متأسفانه گسترش بدحجابي منجر به وجود آمدن فرزندان نامشروع مي شود و فرزندان نامشروع اثرات مخربي در جامعه دارد اگر توجه كنيم متوجه مي شويم هر كجا كه جرم و جنايت و پرونده فساد هست مطمئنا پاي فرزندان بي ريشه هم هست.

وي مهترين مسئله را حفظ دستاورد انقلاب دانست و افزود: حفظ جايگاه واقعي زن و بازيابي هويت زن توسط امام راحل و بيدارگري ايشان احيا شده اما متأسفانه در حال حاضربرخي از زنان به سمت و سوي فرهنگ غربي و مبتذل و بسوي تخريب شخصيت و از دست دادن جايگاههاي خودشان كشيده شده اند و نگراني ما از بابت اين زمان است چرا كه زماني اين گونه نبودند.

وي تأثير ماهواره را در بوجود آمدن اين گونه مسائل در جامعه موثر دانست و اظهار داشت: از يك طرف قانون استفاده از ماهواره را ممنوع اعلام مي كند اما كوچه اي نيست كه در آن خانه ها ديش ماهواره نداشته باشند و اينگونه است كه روز به روز بحث بدحجابي و برخي معضلات بد در خانواده ها روي مي دهد اگر عميق بنگريم مي بينيم حجاب روزي بعنوان لباس فرم براي ابراز اعتقادات در زمان نظام طاغوت بود امروزه موضوع بر عكس شده است و در حال حاضر وسيله اي براي ابراز عقيده گروهي بدحجاب شده  بطوريكه در حال حاضر كسي جرأت امر به معروف و نهي از منر را ندارد چرا كه رفتارهاي هتاكانه و جسورانه برخي از فراد كه از ناحيه افراد روي مي دهد حيثيت برخي افراد دلسوز جامعه  را به  خطر مي اندازد و ارائه راهكار و بهبود وضعيت جامعه از سوي نهادهاي مسئول امري ضروري است.

مدير كل حوزه علميه خواهران الزهراي اروميه  گفت: واقعيت اينست كه وجود ماهواره در خانواده ها باعث شده كه زن و شوهر در يك خانواده و براي هم نباشند و براي غير همديگر باشند و اين در حال حاضر واقعيت جامعه ماست.

وي ادامه داد:معرفي مضرا ت ماهواره ، نشان دادن اثرات مخرب ماهواره به خانواده ها وتوليد علم و شبكه هايي براي مقابله با مضرات ماهواره توسط صدا و سيما مي تواند راهگشا باشد چرا كه اگر اهل فن و تخصص بتوانند از ماهواره توليد علم كنند به نوعي مقابله علمي كنند مفيد است.ولي اينكه دست روي دست بگذاريم و بگوييم به ما ربطي ندارد اين به ضرر جامعه خواهد بود.

پورحيدر در پايان اظهار داشت: براي ايجاد رقابت و مخاطب افزايي بايد توليد فرهنگي شود و توليد فرهنگي،آگاهسازي و غني سازي برنامه هاي صدا سيما و توليد برنامه هايي در سمت و سوي مقابله با مظاهر فرهنگ غرب كه در حال حاضر نمود و ظهور يافته مي تواند راهگشا باشد.

کد خبر: 205

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: امر به معروف - بدحجابی - حجاب - حوزه علمیه - رقابت - زن و شوهر - صدا و سیما - طلاق - مشکلات - مقام معظم رهبری -

آرشیو