در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی /

پنج طرح تحقیقاتی توسط محققان مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی آذربایجان غربی همزمان با سالروز بزرگداشت هفته جهاد کشاورزی رونمایی شدند.

این پنج طرح تحقیقاتی شامل تعدیل گل دهی زردآلو جهت فرار از سرمازدگی، استفاده از زنبورهای گراندیس در مبارزه با آفت سن گندم، معرفی رقم های جدید آفتابگردان مقاوم به خشکسالی و معرفی رقمهای جدید گندم نان، تاثیر ژله رویال بر گاو میش و جمعیت آن در استان بود.

این طرح ها در راستای تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب در تحقق اقتصاد مقاومتی و و مقابله با تحریمهای اعمال شده در کشور و نیز استفاده از فن اوریهای موجود برای مقابله با تنشها به اجرا در آمده است.

استفاده از توانمندیهای بخش تحقیقات جهاد کشاورزی اذربایجان غربی نیز از اهداف اجرای این طرح ها بوده است.

کلیه این پنج طرح توسط محققان مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در مدت زمانی یکسال گذشته اجرا و به اتمام رسیده است.

آذربایجان غربی استانی کشاورزی است که 35 درصد مردم آن به کارکشاورزی اهتمام دارند.

 

سالانه شش میلیون تن انواع محصولات کشاورزی توسط کشاورزان استان تولید می شود که علاوه بر تامین نیازهای داخل استان به سایر استانها صادر می شود.

کد خبر: 200

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: آذربایجان غربی - اقتصاد مقاومتی - جهاد کشاورزی - خشکسالی - رهبر معظم انقلاب - کشاورزی - محصولات کشاورزی - تحقیقات - پنج - محققان -

آرشیو