با دو سفر خارجی در یک هفته

دکتر حب نقی در راس هیئتی با رئیس دانشگاه یوزنجی ایل شهر وان ترکیه دیدار کرد.

رئیس دانشگاه ارومیه در راستای افزایش سرانه سفر در کشور، آستین همت را بالا زده و یک تنه برای بالا بردن آمار سفرهای خارجی دست بکار شده است.

دکتر حب النقی با دو سفر خارجی طی هفته گذشته به کشورهای عراق و ترکیه نشان داد که شاید در راستای بالا بردن سرانه خدمت در دانشگاه ارومیه توفیق چندانی پیدا نکرده است ولی توانایی بالایی در افزایش سرانه سفر دارد.

البته شاید هدف دیگر این سفرها ثبت رکوردی جدید پس از رکورد تغییر مدیران در دانشگاه ارومیه است تا بار دیگر افکار عمومی جامعه متوجه این دانشگاه شود!

 

 

انجام سفرهای خارجی و گسترش همکاری ها در محیط های علمی و دانشگاهی تا جایی که موجب پیشرفت و تبادل اطلاعات باشد لازم و ضروری است و برای رسیدن به این نتیجه قطعا می بایست مسئولان مربوطه و گروه های کارشناسی به این گونه سفرها اعزام شوند تا نتیجه مورد نظر حاصل شود این در حالی است که در سفرهای اخیر ریاست دانشگاه، کمتر مسئول یا گروه کارشناسی مرتبطی با وی همراه بوده است.

امیدواریم تمامی سفرهای مسئولین در جهت بالا بردن سرانه خدمت به مردم باشد و نه بالا بردن سرانه سفر . . .

 

منبع:نسل برهان

کد خبر: 191

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: ترکیه - جامعه - رئیس دانشگاه - عراق - کارشناسی - دانشگاه - خارجی - سرانه - بالا - سفرهای -

آرشیو