علی پور, نماینده مردم ماکو:

نماینده مردم شهرستان های ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس گفت: مردم ماکو نگران گرانی ها نباشند، بعد از تکمیل برخی زیرساخت ها مردم منظقه نیز از مزیت های منطقه آزاد بهره مند می شوند.

محمد علی پور  در خصوص آخرین وضعیت منطقه آزاد تجاری ماکو گفت: فلسفه وجودی منطقه آزاد، محرومیت زدایی و اشتغال زایی است و مناطق ماکو، شوط پلدشت شهرهای مرزی و دورافتاده هستند که امید است با وجود منطقه آزاد محرومیت این منطقه برچیده شود.

وی با تاکید بر اینکه ماکو منطقه آزاد استثنائی است ، افزود: هیچ کدام از مناطق آزاد کشور وسعتی به اندازه منطقه آزاد ماکو ندارند، مزیت برجسته این منطقه واقع شدن آن در مسیر ترانزیت اروپا و آسیا است که روزانه به طور متوسط 500 کامیون حمل بار وارد ماکو و خارج می شود.

وی افزود: تاکنون منطقه آزاد ماکو حرکت قابل قبول داشته و فعالیت گمرگی این منطقه شروع شده است و پیگیر آن هستیم تا امکان تردد خودرو های منطقه آزاد تا مرکز استان تردد کنند.

نماینده مردم شهرستان های ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی به محررومیت زدایی این منطقه باشاره کرد و افزود: درآمدهایی که در منطقه آزاد حاصل می شود در جهت محرومیت زدایی در خود منطقه هزینه می شوند.

وی اظهار داشت: با وجود اینکه استاندار محترم و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ماکو فعالیت های زیادی در زمینه توسعه منطقه کرده اند، انتقادات زیادی هم وجود دارد و مردم گلایه دارند از اینکه به غیر از گرانی، سودی عاید مردم نشده است.

علیپور ادامه داد: از زمانی که منطقه ماکو با عنوان منطقه آزاد معرفی شده است، مردم از افزایش قیمت ملک و زمین و برخی مایحتاج زندگی گلایه مندند اما من قول می دهم بعد از مدتی و با ایجاد زیرساختهای لازم، عموم مردم نیز از مزیت های این موضوع بهره مند شوند.

وی افزود: دومین بازاری که در منطقه آزاد ماکو احداث خواهد شد، بیش از یک هزار نفر اشتغالزایی خواهد کرد و به صورت مستیم و غیرمستقیم موجب رونق منطقه می شود.

نماینده مردم شهرستان های ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی به فرودگاه ماکو اشاره کرد و افزود: مراحل احداث این فرودگاه روند خود را ادامه می دهد، وجود فرودگاه برای توسعه و گسترش منطقه آزاد جز ضرورت های منطقه است.

کد خبر: 182

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: اشتغال - افزایش قیمت - خودرو - زمین - فرودگاه - فلسفه - گرانی - مجلس شورای اسلامی - مناطق آزاد - نماینده مردم -

آرشیو