جهانگیرزاده:

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: اختلافات پنهان و آشکار و وجود فاصله ها بین نمایندگان استان؛ نبود نماینده ای در هیئت رئیسه کمیسیون های مجلس را باعث شد.

جواد جهانگیرزاده  با اشاره به اینکه آذربایجان غربی در این دوره از مجلس شورای اسلامی از هیئت رئیسه کمیسیون های تخصصی نیز باز ماند، گفت: در این دوره از انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون های تخصصی مجلس تنها یک نائب رئیسی عاید آذربایجان غربی شد.

وی ادامه داد: نبود نماینده ای از استان در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون ها ضعفی جدی برای استان است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توانایی نمایندگان آذربایجان غربی از میانگین نمایندگان مجلس بالاتر است ولی متاسافانه در برخی از امور نیازمند هماهنگی بیشتر بین نمایندگان وجود دارد.

وی اختلافات بین نمایندگان استان را عامل اصلی این موضوع عنوان کرد و افزود: من معتقدم که اختلافات پنهان و آشکار و وجود فاصله ها بین نمایندگان استان این ضعف مهم و جدی را به وجود آورد.

جهانگیرزاده با تاکید بر اینکه نمایندگان استان باید در جهت کمک به همدیگر حرکت کنند، گفت:  درمان این موضوع مصاحبه من یا شخص دیگری نیست که درد را شناسایی کنم، باید این موضوع را دوره های بعد جبران کرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: دلیل پیشرفت های استان همجوار آذربایجان غربی نیز همین است چون آنها دو نماینده رئیس کمیسیون و دو نماینده عضو هیئت رئیسه مجلس دارند ما نیز نباید همچین فرصت هایی را از دست دهیم.

منبع:اروم نیوز

کد خبر: 174

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: آذربایجان غربی - انتخابات - درمان - عضو هیئت رئیسه مجلس - مجلس شورای اسلامی - مصاحبه - نمایندگان مجلس - نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای - هیئت رئیسه - کمیسیون -

آرشیو