گُل بود به سبزه نیز آراسته شد

مانتوهای بدون دکمه یا شنل ها در حالی در بازارهای ارومیه توزیع می شوند که مسئولین فرهنگی چشم هایشان را بر روی آنها بسته اند.

فصل تابستان از راه می رسد و پوشش نامناسب بانوان هم در شهر نمایان می شوند، اما گذشته از آن اگر مانتو ها و لباس های موجود در بازار مناسب یک بانوی ایرانی اسلامی باشند، تا حدودی می شود این وضعیت را کنترل کرد، اما اخیرا مانتوهایی در بازارهای شهر توزیع شده که علاوه بر اینکه مناسب یک بانوی ایرانی نیست، دکمه ای هم ندارد، و انگار شنل است تا اینکه مانتو باشد.

طراحان این گونه مدها با ساعت های کار شبانه روزی و تطبیق بی حیایی بر روی طراحی های خود، سعی می کنند روح اباحه گری را در سطح شهرها بدمند.

هر سالی که می گذرد، بدحجابی‌ها شکل و شمایل جدیدتری به خود می‌گیرند، تا جایی که دیگر با سری به مانتوفروشی ها متوجه می شویم که باید با چیزی به نام "دکمه" در مانتوها خداحافظی کنیم. مانتو هم دیگر معنای خود را از دست داده و بیشتر شبیه شنلی شده که تنها روی شانه ها آویزان می شود و از روبرو چیزی به نام "مانتو» دیده نمی‌شود.

اما در این میان، مسئولین فرهنگی این موضوعات را نادیده می گیرند و کاری به کار فروشندگان این نوع مانتو ها یا بهتر است بگویم شنل ها، ندارند. باید قبول کنیم تا زمانی که وضع اینگونه است و برخی ها خودشان را به خواب زده و چشمشان را بر روی این مشکل می بندند، با این وجود هر چه قدر هم بخواهند فرهنگ سازی کنند، نمی شود.

ما هم دلواپسیم، دلواپس وضعیت فرهنگی شهرمان.

کد خبر: 161

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: بدحجابی - پوشش - خواب - شبانه روزی - فرهنگ سازی - ارومیه - دکمه - بازارهای - مانتوهای - مانتو -

آرشیو