مهندس مهدی چمران , رئیس شورای عالی استانهای کشور , در سفر محدود و یک روزه خود به نقده علاوه بر سخنرانی در همایش "ایثار و مقاومت" ، کلنگ احداث میدان ولایت را نیز بر زمین زد .

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) 1 (11)
کد خبر: 111

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: زمین - مهدی چمران - سفر - نقده - چمران - استانهای - کشور - عالی - شورای - مهندس -

آرشیو