مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی:

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی گفت: ۷۰ مجتمع روستایی مخروبه در آذربایجان غربی وجود دارد که از سال ۴۵ مشغول فعالیت هستند.

 راضیه خدا دوست در نخستین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی اظهار کرد: اگر به مشکلات جامعه اعم از اعتیاد، آسیب های اجتماعی و مقوله چندقلو زایی واقف باشیم، باید برای حل آنها از سازمان بهزیستی حمایت و پشتیبانی کنیم.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی بیان کرد: آثار اجتماعی مسئله خانمان سوز اعتیاد و سایر مشکلات اجتماعی متوجه سازمان بهزیستی است بنابراین برای پیشبرد اهداف آن باید اعتبارات ویژه استانی در نظر گرفته شود.

خدادوست افزود: در حال حاضر 70 باب مجتمع بهزیستی روستایی و مخروبه که از سال 45 در آذربایجان غربی احداث شده اند وجود دارد که غیر قابل سکونت بوده اما با این حال به ارائه خدمات می پردازند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی تصریح کرد: تخصیص اعتبار 320 میلیون تومان برای سازمان بهزیستی بسیار اندک و ناچیز است.

کد خبر: 64

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: آذربایجان غربی - آسیب های اجتماعی - اعتیاد - بهزیستی - جامعه - جلسه شورای برنامه ریزی - مشکلات - مدیرکل - مجتمع - مخروبه -

آرشیو