اسمعیل زاده:

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی گفت: هم اکنون به علت کمبود اعتبارات روند بازسازی و مقاوم سازی مدارس استان بسیار کند است.

فریبرز اسمعیل زاده مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی گفت  : هم اکنون به علت کمبود اعتبارات روند بازسازی و مقاوم سازی مدارس استان بسیار کند بوده و از ۳۰۰ کلاس درسی که امسال بازسازی آنها شروع شده هنوز کلاسی تحویل آموزش و پرورش نشده ولی امیدورایم تا مهرماه ۵۰ درصد آنها آماده استفاده شوند.  

وی اظهار کرد: در سال ۸۵ که طرح مقاوم سازی و تخریب و بازسازی ارائه و مصوب شد، سهم استان چهار هزار و ۱۱ کلاس تخریبی شامل سه درصد از کل کلاس های کشور و پنج هزار و ۹۵۰ کلاس نیازمند مقاوم سازی با ۷/۴ درصد از کل کلاسهای نیازمند مقاوم سازی در سطح کشور بود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی ادامه داد: کل اعتبار تخصیص یافته از سال ۸۵ تاکنون نیز یکهزار و ۳۱۰ میلیارد ریال بوده که تاکنون دو هزار کلاس را تخریب و بازسازی کرده ایم و با زیربنا و مشخصات جدید و به صورت استاندارد تحویل آموزش و پرورش داده ایم، تعداد یکهزار و ۵۰۰ کلاس درسی نیز مطالعه و یکهزار کلاس هم مقاوم سازی شده است.

وی ادامه داد: از مجموع ۶۴۰ میلیارد ریال اعتبارات عمرانی ملی و استانی سازمان نوسازی در سال ۹۲ فقط ۴۷ درصد آن تخصیص یافته که رقم بسیار کمی است.

اسمعیل زاده اظهار کرد: اعتبارات عمرانی ملی مصوب سال ۹۲ در استان ۳۷۰ میلیارد ریال بوده که تنها ۵۷ درصد آن تخصیص یافتریال همچنین اعتبارات استانی نیز ۲۷۰ میلیارد ریال بوده که تنها ۳۴ درصد آن تخصیص یافته است.

کد خبر: 38

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: آذربایجان غربی - آموزش و پرورش - استاندارد - دانش آموز - کلاس - مقاوم - مدارس - بازسازی - اعتبارات - درصد -

آرشیو