اسلام صادقی:

بیش از ۶۰ درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی استان بالغ بر ۲ تا ۹ ماه حقوق کارگران را پرداخت نکرده اند.

اسلام صادقی در گفت و گو:   از وضعیت نابسامان جامعه کارگری استان خبر داد و افزود: در حال حاضر شرکت ها و کارخانه هایی هستند که تعطیل شده اند و حق و حقوق کارگران پرداخت نشده است؛ عدم حمایت های دولتمردان گذشته از تولید مشکلات فعلی را موجب شده است.

وی آمار های موجود در برخی سازمان ها را شعاری و کذب دانست و افزود: وضعیت فعلی کارگران اسفناک است، خانه کارگر سعی می کند آمار های واقعی را به گوش مسئولیت برساند.

وی هفته کارگر را فرصتی برای بیان مشکلات کارگران دانست و افزود: مراسمی برای تقدیر از کارگران، با حضور مسئولین سیاسی و اجرایی آذربایجان غربی و ۵ هزار نفر از کارگران استان در روز نهم اردیبهشت ماه برگزار می شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی تصریح کرد: انتظار دایم که مسئولین استان به خصوص استاندار آذربایجان غربی در این همایش حضور داشته و به مشکلات کارگران گوش فرا دهد چرا که کارگران در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارند و از حقوق کافی برخوردار نیست اند.

وی افزود: طبق آمارهای موجود هر کدام از کارگران از کارخانه هایی که تعطیل شده اند، بالغ بر ۲۰ میلیون طلب دارد ولی متاسفانه کسی جوابگو نیست.

صادقی احقاق حق و حقوق کارگران، انسجام جامعه کارگری، بررسی واقعی واحد های تولیدی و صنعتی و انعکاس به مسئولین را از جمله وظایف خانه کارگری عنوان کرد.

وی جامعه کارگری را قشر محروم جامعه عنوان کرده و افزود: خانه کارگر در راستای ارائه خدمات گام های موثری در سال های گذشته برداشته است، از جمله خدمات خانه کارگر، می توان به خدمات آموزشی کوتاه مدت برای کارگران و خانواده های، اختصاص هتل آپارتمان برای اسکان کارگران که به مسافرت می روند، اشاره کرد.

وی ادامه داد: در رابطه با خدمات درمانی، با چندین درمانگاه و مطلب های تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و حتی درمانگاه های خصوصی با تفاهم نامه هایی که منعقد شده اعضای خانه کارگر می توانند با ارائه کارت عضویت، از تخفیف ویژه ای برخوردار باشند.

صادقی افزود: فقط بیمه شده اصلی تامین اجتماعی می تواند عضو خانه کارگر شود و کارگرانی که کد بیمه تامین اجتماعی ندارند، با ارائه کارت مهارت فنی و حرفه ای کارگری و یا استشهاد محلی، می توانند عضو خانه کارگر شوند.

وی تاکید کرد: اقتصاد کشور به دست کارگران است انتظار داریم مسئولین به گونه ای عمل کنند که کارگران به خواسته های ناچیز خود برسند تا بتوانیم در سال های آینده از لحاظ تولید و اقتصاد به کشور های دیگر محتاج نباشیم.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه از سرما یه های انسانی نباید غفلت ورزید، بیان داشت: برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و عملیاتی کردن شعار سال از فکر و یافته های علمی افراد صاحب نظر باید استفاده شود.

کد خبر: 16

تاریخ خبر:

کلید واژه ها: آذربایجان غربی - اقتصاد - پوشش - تامین اجتماعی - جامعه - حقوق - خانواده - فنی و حرفه ای - مشکلات - منویات مقام معظم رهبری -

آرشیو